Individuell Coaching

Jag använder mig främst av NLP i min coaching - en av de kraftfullaste metoderna som existerar för att skapa genomgripande positiva förändringar i livet. För att skapa nya attityder och förändrat beteende hjälper inte ren viljestyrka. Vi måste i stället för det, ändra våra inre bilder, tankar, känslor, och vårt sätt att uppfatta omvärlden.

Med hjälp av NLP kan du snabbt bli av med dina begränsande föreställningar, om vad du kan, eller inte kan, vilket resulterar i att du istället blir lyckligare, mer framgångsrik och bekymmerslös. Byt ut oönskade beteenden och vanor till egenskaper som vore mer positiva för dig. Se och tänka på ett sätt som gör att du får full kontroll över dina tankar, känslor och beteenden. Bli mer medveten om alla dina kunskaper, resurser och styrkor. Bli mer medveten om hur du påverkar dig själv och andra. Öka din motivation så att du kan förverkligar dina mål och drömmar. Själv påverka och öka mängden av ”må bra” situationer i ditt liv.

Coaching är ett av de mest effektiva och målinriktade sätten att utvecklas sig själv på. Men det handlar även om personkemi och om att känna sig bekväm, därför erbjuder jag ett inledande gratissamtal där vi får en möjlighet att diskutera vad du vill uppnå och förbättra.

Som coach har jag tystnadsplikt, vilket innebär att samtalen mellan dig och mig är helt konfidentiella.

NLP logos
NLP Coaching