Ledarcoaching

För att ett företag ska kunna skapa lönsamhet och framgång måste människorna som ÄR företaget må bra och känna sig kompetenta. Ett lönsamt företag ger goda vinster och känns härligt att arbeta inom.

Coaching ger dig möjligheten att ta fram dina inre resurser fullt ut. Det innebär också att hitta helt nya sätt att betrakta och lösa skenbart ”omöjliga” problem. En ledares roll är given – att få jobbet gjort och utveckla teamet. Tidsbrist och kostnadskrav begränsar det senare. Coaching är en process som förenklar båda delarna. Du blir mer framgångsrik genom att lära dig att själv påverka dina emotionella och fysiska tillstånd vilket ger dig tillgång till mer kraft och karisma i ditt ledarskap. Få mer motivation, bli medvetenhet om alla dina kunskaper, resurser och styrkor. Ta fram din förmåga till snabbare och bättre beslut, som gör dig ännu mer effektiv. Bättre förstå dina drivkrafter, behov och förhållningssätt, och använda dessa på ett positivt sätt för att uppnå den effekt du vill ha. En större förståelse för dina medarbetares, kunders eller nära relationers behov, drivkrafter och beteenden. Utveckla och förbättra din kommunikation både i arbetets livet och privat.

Coaching är ett av de mest effektiva och målinriktade sätten att utvecklas sig själv, genom att du arbetar med din egen verklighet. Istället för att som i en ledarskapsutbildning, jobba efter en generell mall att passa in i, jobbar du med dina verkliga problem och styrkor, med dig som individ i fokus. Snabbt får du verktyg för att generera mer kraft, glädje och fokus på arbetet och privat! Du behöver bara lägga några timmar av din värdefulla tid, för att få uppnå det du vill förbättra.

Coaching handlar även om personkemi och att känna sig bekväm, därför erbjuder jag ett inledande gratissamtal där vi får en möjlighet att diskutera vad du vill uppnå och förbättra.

Som coach har jag tystnadsplikt, vilket innebär att samtalen mellan dig och mig är helt konfidentiell.

NLP logos
NLP Coaching