Warning: include(/usr/var/www/annemarielips.se/public_html/inc_header.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/annemarielips.se/public_html/nlp-blog/wp-content/themes/ampe/header.php on line 23

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/usr/var/www/annemarielips.se/public_html/inc_header.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/annemarielips.se/public_html/nlp-blog/wp-content/themes/ampe/header.php on line 23

Anne Marie Lips NLP Blog

Coaching gör dig till marionett

hävdar den danske filosofen Finn Janning.  Han hävdar att en chef som ställer öppna frågor till sina anställda är precis lika styrande som vilket annat kommunikations sätt som helst.  Han går så långt som att han säger  att coaching inom en organisation bara kan ske till en viss gräns utan att övergå i manipulation.

Min första tanke är hur många gånger har Finn Janning  själv blivit coachad för att ha denna snäva uppfattning om coaching.  Chefer idag är så hårt ansatta av möten och budget arbete att de sällan har tid med individuell coaching. Det är i dag mer vanligt att en anställd får coaching från en utomstående coach för att hitta ett enklare och bättre sätt att hantera sitt arbete och personliga liv.

En annan reflektion är att självklart måste det vara öppna frågor för att jag som individ själv skall hitta svaren för just mig.  Annars får jag ju ingen aha upplevelse och ny syn att se på saker och ting, det är ju först då som det sker en förändring. Om jag blir tillsagd hur jag tänka eller agera så blir ju känslan att vara tillbaka i småskolan.

Coaching är ett otroligt bra hjälpmedel för att komma framåt i olika situationer, vare sig det handlar om ett problem, ett sätt att nå nästa steg i karriären eller att välja en ny  väg i livet.  Oftast har vi själva analyserat och tänkt fram och åter under en längre tid, utan att riktigt hittat de svaret som känns rätt.  När vi får nya Helt  öppna frågor från en coach så hittar vi ofta helt andra lösningar än de vi tänkt på fram och tillbaka.

Nedan är länk till hela artikeln från tidningen chef

Manipulation är en annan intressant aspekt i hans artikel. Översatt betyder det att förflytta något till en nytt ställe och det finns inget negativt i det.  Vad vi anser om manipulation är mer en fråga om vilket förhållningssätt och  inställning vi själva  har till  manipulation.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=835461

Skriv en kommentar

Your email is never shared. Behövda fält är markerade med *

*
*

NLP logos
NLP Coaching