Personanalys

Idén bakom People Test systems person analys, är byggt på anställning, personlig utveckling, teamsammansättning och teamutveckling. Analysens mål är inte att kartlägga djupa psykologiska förhållanden hos analyspersonen, utan har istället utvecklats för att beskriva en persons egenskaper och prestationspotential i förhållande till en specifik arbetsfunktion och ett specifikt arbetssammanhang. Det betyder inte att analysen inte är djupgående, utan att den går in på områden som är direkt arbetsrelaterade snarare än kliniskt orienterade.
.
Basfunktioner

• Personliga egenskaper och beteende
Personprofilen ger en bild av analyspersonens personlighet och beteende sett utifrån 36 Personliga eller jobbrelaterade områden.

• Personens sätt att vara i förhållande till ett specifikt jobb
Jobbmatchningen ger en bild av analyspersonens sätt att vara satt i direkt relation till
kravspecifikationen för arbetet.

Test analysen används med fördel inom

• Coaching
• Ledarutveckling
• Rekrytering
• Personalutveckling
• Teamutveckling

Idag finns det ett mycket stort och brett utbud av tester och analyser inom personlighets- och beteendebedömning. Huvudparten av dessa tester har sina rötter i amerikanska system från åren 1930–1940, där utvecklingen av psykologiska och psykiatriska testsystem hade sina glansdagar. Andra tester är utvecklade i militär regi. Ett stort antal av dessa tester har ansetts användbara inom personbedömning och vid tillsättning av tjänster, även om de ursprungligen
utvecklades för andra användningsområden.

Marknaden inom anställningstestning är i dag mycket allsidig. Du hittar allt ifrån psykologiska personlighetstester till astrologiska bedömningar, som alla syftar till att öka användarens säkerhet för att kunna välja rätt medarbetare.

När det gäller dessa testsystem intar People Test Person en särställning på en lång rad punkter:

1. Har utvecklats speciellt för näringslivet
People Test Person är speciellt utvecklat för personbedömning vid anställning och som verktyg för personlig utveckling. Därför är uppbyggnad, ordval och den använda frågetekniken utvecklade direkt för användning inom näringslivet.

2. Bygger inte på tidligare amerikanska testsystem

People Test Person har utvecklats i Skandinavien och bygger således inte på amerikanska testsystem. Detta innebär att analysens frågor och påståenden känns relevanta och naturliga att besvara då de mätparametrar vi arbetar med är utvecklade direkt till europeiska – och skandinaviska företagskrav, kulturer och mentalitet.

3. Jobb-Match Analys

People Test Person har utvecklats som en Jobb-Match Analys, där vi fokuserar på att
analyspersonens svar sätts i direkt relation till de krav som finns på arbetet. Analysen beskriver alltså inte bara en personlighet utan erbjuder ett verktyg som direkt jämför krav på arbete och personlighet.NLP logos
NLP Coaching