PPT

Pattterns of Physical Transformation är en Body and mind teknik som ser människan som en helhet där allt hänger ihop och är ett integrerat system, vilket utgör en fantastisk intelligens som jobbar 24 timmar om dygnet för att upprätthålla alla funktioner utan att vi behöver tänka på hur det skall gå till.
Det finns massor av metoder för att arbeta med kroppen Och det finns massor av metoder för att jobba med det mentala, PPT är både och.

Både PPT och NLP har övertygelsen att fysiska och psykologiska mönster lärs in omedvetet. Dessa mönster avslöjar att det finns strukturer i dessa inlärda beteenden och att strukturerna visar hur man ändrar dessa för ett bättre fysiskt och psykiskt välbefinnande på alla nivåer. När man betänker att 80% av hjärnans kapacitet är avsatt för att organisera och sköta kroppens alla delar, motorik och funktioner ,så förstår man hur viktigt det är att centrala nervsystemets kommunikation fungerar optimalt till och från hjärnan.

I sin allra enklaste beskrivning är centrala nervsystemets ett kretslopp av kommunikation. Inmatning av data från en kroppsdel som sedan skickar informationen till hjärnan, som i sin tur skickar en instruktion tillbaka till kroppen för åtgärd. Ungefär på samma sätt en dator fungerar. Centrala nervsystemet kontrollerar i stort sett alla funktioner i kroppens system — celler, organ och vävnad. Om det då uppstår blockader för dessa signaler, genom tex förändrad kroppshållning, spänningar eller låsningar, så kommer signalerna helt enkelt inte fram. Ungefär som en låg hastighet på din dators bredbandsuppkoppling till Internet

I ett mycket enkelt exempel, som när du sträcker dig efter en kopp kaffe, skickas en mängd data med information mellan hjärnan och dina sensoriska och motoriska delar. De gör att du når koppen, kan greppa hantaget, flytta den till munnen och slutligen dricka och svälja utan att du ens behöver fundera på hur det går till, spilla eller hamna snett
Med de här enkla exemplet så inser man vikten av att kommunikationen mellan hjärnan och kroppens alla delar fungerar så bra som möjligt.

Vår kropp reagerar dirket på alla känslor, negativa producerar spänning i kroppen och positiva tankar och känslor släpper på spänning i kroppen.

Kommunikationen kan t ex påverkas av vår kroppshållning eller hur vi
sitter eller ligger. .Det finns en hel del belägg för att det finns en koppling mellan din kroppshållning, din hjärnfunktion och ditt emotionella tillstånd.

Ett exempel är äldre som börjar gå lite mer framåt lutade, får ofta en ostadigare gång. Blir räddare och får en minskad positiv livssyn.

Enkelt utryckt — Hjärnan påverkar kroppen och kroppen påverkar hjärnan.

PPT är utvecklat av Dr Ron Perry och Dr Edie Perry . det har utvecklats under mer än 20 år de har haft närmare 20 000 klienter. Ron har en Master’s degree i psykologi med inriktning på body-mind therapi. De är båda Dr of Chiropractic, Guild certified Feldenkrais practitioners, De har många års träning i funktions neurologi på Carric institutet, samt är båda Masters of NLP. Deras kunskapsbas innehåller dessutom Osteopati, Sjukgymnastik, Kinesologi, Energimedicin och Österländsk medicin. Med deras mångåriga erfarenhet och stora klientel har deras unika metoder utvecklats till en konstform som producerar häpnadsväckande resultat. Dr Ron har tränat personligen med Moshe Feldenkrais och av alla olika metoder som de har studerat, anser de att hans arbete har varit deras största enskilda influens I utvecklandet av det som har kommit att bli PPT.

Ron och Edie Perry har använt all sin samlade kunskap och skapat och paketerat ett PPT som är mycket milt och säkert i sin utformning, En av de stora grundstenarna i PPT är att det aldrig ska göra ont under en session men består ändå av en rad olika kraftfulla tekniker som löser blockeringar, förbättrar och förändrar de inlärda mönstren i kroppshållning vilket förbättrar kommunikationen I det centrala nervsystemet till och från hjärnan

Kroppen slappnar av och du rör dig lättare och bekvämare.
Vilket ger ökad mjukhet, och rörlighet i muskler och leder,
Gladare, positivare,
Bättre koordination
öka självförtroende
Minskar stress
Ökad koncentrationsförmåga
bättre balanssinne, mm

 läs mer om.

 

NLP logos
NLP Coaching