Projektledning

IT projekt blir ibland mycket mer omfattande och dyrare än planerat. Det kan bero på en mängd orsaker. Medarbetare vet inte vad som förväntas av dem. Ledning finns, men är inte helt närvarnade eller saknar befogenheter. Samarbetet inom organisationen fungerar inte fullt ut. Det saknas viktiga processer för genomförandet inom företaget. Medarbetare vågar inte ifrågasätta och kanske tappa ansiktet.

För att undvika förseningar, avbrott och extra kostnader behövs ibland en projekt revision.

Projektledarens roll är att bedöma projektets genomförbarhet, utvärdera projektets kvalitet, fungerar kommunikation effektivt med viktiga intressenter så att projektet blir framgångsrikt. Prestanda, test, produktionssättning och överlämning till linjen. Fördelen med en extern projekt revision, är att den är fullständigt opartisk i sin bedömning.

Med mina 12 års erfarenhet av projektledning inom bank och försäkring, med ett 30 tal projekt i varierade storlek har jag förmågan att snabbt se helheten i ett projekt, Jag har stor erfarenhet av teknik och infrastrukturprojekt. Jag har även varit delaktig i flera integrationsprojekt efter fusioner och uppköp av företag. Flera av uppdragen har varit utomlands. Jag är certifierad projektledare genom IPMA.

NLP logos
NLP Coaching