Vad är NLP?

Över hela världen är NLP känt som en av de metoder som ger bäst resultat när det gäller att förbättra individens förmåga att utvecklas. NLP används sen många år framgångsrik inom idrotten, näringsliv, personlig utveckling och inom skola/utbildning.

NLP har funnits i över 30 år och hjälp miljoner människor. Idag har NLP kommit att utvecklas till en av de största och mest växande psykologiska modellerna i världen. Den skiljer sig från många andra utvecklings- och kommunikationsmodeller genom att vara en generativ metod, dvs en modell som hela tiden vidareutvecklas. Exempell på detta är Timeline, Neurorepattering, Designhumanengenering.

Den stora skillnaden, och kanske den viktigaste anledningen till att NLP växer så kraftigt som det gör, jämfört med andra liknande modeller är att inom NLP har man studerat hur människor faktiskt gör, och vad som faktiskt fungerar ,oberoende av område i livet. Det kan gälla utbildning, hälsa, ledarskap, idrott, relationer, personlig utveckling eller i stort sett vilket område som helst, - istället för att som oftast teoretisera fram något.

NLP har kallats "bruksanvisning för hjärnan", "studien av strukturen i den subjektiva verkligheten", vilket går ut på att studera "skillnaden som gör skillnaden"; studier av vad som skiljer en människa som gör något med lätthet, fulländning och elegans, från en som inte gör det. Inom NLP har man studerat vad de som är framgångsrika i olika avseenden gör och som leder till framgång. Utifrån dessa detaljstudier har sedan ett antal tekniker utvecklats. NLP är ett mycket kraftfullt "hur-verktyg", som hjälper dig att förstå hur vi uppfattar vår omvärld och organiserar våra tankar, känslor och beteenden. .

NLP utvecklades i början av 70-talet av Richard Bandler (matematiker och psykolog) och John Grinder (Lingvistisk professor) . Bandler lärde sig utöva Gestaltterapi genom att studera Fritz Perls, (gestaltterapins skapare). Grinder studerade vilka språkmönster Bandler använde sig av, och genom detta lärde sig Grinder utöva gestaltterapi. Man studerade även andra framgångsrika terapeuter såsom Virginia Satir och Milton Erickson, och en mängd andra framgångsrika människor. Man undersökte beteenden och hittade mönster. Förutom Perls, Satir och Erickson, påverkades Bandler och Grinder mycket av Gregory Batesons (antropolog), Paul Watzlawicks (psykoterapeut) och Moshe Feldenkrais teorier ("Change your body, and your mind will change").

Det visade sig också att när man väl visste hur människor som lyckas gör, var det nu möjligt för andra att få samma resultat genom att följa samma strategier.

Det gav upphovet till de modeller, förhållningssätt och konkreta verktyg som är NLP, och för att nå de resultat jag själv vill ha. John Grinder och Richard Bandler drevs av att göra dessa modeller ”så enkla som möjligt men inte enklare”.

Trots framgången i världen har NLP inte fått något riktigt fotfäste ännu i Sverige. NLP är betydligt större i USA och Europa och i samtliga våra nordiska grannländer.

De finns idag 1000-tals NLP coacher världen över, Några av de första NLP tränarna var Robert Diltz och Steve Andreas. En av de mest kända är Tony Robbins som bland annat coachat två presidenter, flera framstående idrottsmän och 100.000 tusentals människor världen över.

Paul Mckenna som med sina böcker, CD`s och TVshower hjälpt 100.000 tusentals människor få själförtroende och gå ner i vikt i över 20 år.

Richard Bandler som är en av NLP`s grundare och utvecklare, som bland annat hjälp människor som gått 20 år i terapi, att många gånger bli av med sina problem på mindre än en timme hos honom.

Nick Kemp har bland annat hjälpt människor att bli av med sina fobier på under 20min i sin radioshow på BBC under många år.

Michael Neil har förutom sina böcker och föreläsningar sin radioshow och coachning hos Hayhouse radio

John Lavalle som i över 20 år coachat hos flertalet av företagen på Fortunes top 100-lista.

De mest kända i Sverige är Lars Erik Unneståhl som främst coachat inom idrotten, och givit ut flera böcker och CD:s, samt forskat om mental träning. Och Kjell Enhager som också främst coachar inom idrotten, bl a Annika Sörenstam och Golflandslaget.

Neuro

Genom vårt nervsystem tar vi emot intryck, som sedan bearbetas av våra sinnen och vår hjärna.

Lingvistisk

Vår kommunikation, både med ord och med kroppen, den informationen bearbetats i vår neurologi.

Programmering

All vår Information är organiserad i system, vilket påverkar våra beteenden och vad vi tror på.

NLP logos
NLP Coaching